Liên hệ | KOHLER
Liên hệ
Để tìm nơi bạn có thể mua sản phẩm Kohler, hãy tìm một đại lý tại đây . Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành đại lý Kohler hoặc tất cả các loại yêu cầu khác, vui lòng liên hệ với văn phòng địa phương của chúng tôi.

Văn phòng Kohler

  • Việt Nam
    Phòng 1805, Lầu 18, Tòa nhà CJ 2Bis-4-6 Lê Thánh Tôn, Quận 1 TP HCM, Việt Nam
    Điện thoại : +84 (28) 3825 8120
    Số fax : +84 (28) 3825-8073